Phụ kiện hồ bơi

Phụ kiện hồ bơi

Phụ kiện hồ bơi

Phụ kiện hồ bơi

Các phụ kiện như nắp thu đáy hồ bơi, thanh thoát tràn nước hồ bơi, van bình lọc cát hồ bơi là những phụ kiện cần thiết sử dụng trong quá trình lắp đặt bể bơi, vừa có tác dụng giúp hút các cặn bẩn dưới đáy bể bơi, tuần hoàn nước và ngăn chặn các vật lớn chui vào đường ống gây cản trở hoạt động của bơm lọc.